C C C C A+ A A- X

МЕРКИ СРЕЩУ COVID-19

Дата на публикуване 11 март 2020 Последна редакция 13 март 2020 Новини Отпечатай

Със заповед на заместващия административния ръководител–председател на Административен съд – Габрово от 10 март 2020 г., за срок от един месец, са отменени насрочените открити съдебни заседания в Административен съд – Габрово. Ще бъдат разглеждани единствено дела по Изборния кодекс и дела за незаконни уволнения по реда на Закона за държавния служител. Страните по делата и техните процесуални представители ще бъдат уведомени по надлежния ред за последващото насрочване на откритите съдебни заседания по висящите производства.

Достъпът до съдебната сграда на Административен съд – Габрово на ул. „Райчо Каролев“ № 4 се осъществява след задължителна дезинфекция и термометричен контрол. Обслужването на граждани с установени грипоподобни симптоми и повишена телесна температура се извършва на определено за целта място, при спазване указанията на РЗИ - Габрово.

Ръководството на Административен съд – Габрово апелира при възможност да бъдат извършвани отдалечени справки по делата чрез Единния портал за електронно правосъдие или на телефони:

  • 066 / 810 706  – Регистратура „Съдебно деловодство“;
  • 066 / 810707 – Служба „Съдебно деловодство“;
  • 066 / 810708 – Служба „Съдебно деловодство“;
  • 066 / 810710 – Служба „Съдебно деловодство“;
  • 066 / 810711 – Служба „Съдебно деловодство“;
  • 066 / 810714 – Служба „Съдебни секретари“;
  • 066 / 810721 – Служба „ Съдебни секретари“.

            Освен на място в съда исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях могат да се подават до Административен съд – Габрово по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис на електронния адрес на съда: gabrovo-adms@justice.bg, чрез лицензиран пощенски оператор, както и по факс – 066 / 810700.

Административен съд – Габрово апелира към всички граждани да спазват препоръките и указанията на компетентните здравни органи за ограничаване разпространението на вирусното заболяване, като при възможност се въздържат от посещение в сградата на съда при наличие на грипоподобни симптоми.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация